• 10:00 - 10:30
 • Bên ngoài nhà thi đấu

Diễu hành cùng Mascot

 • 17:00 - 18:30
 • Sân khấu chính

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 19:00 - 20:30
 • Sân khấu chính

Chương trình ca nhạc giải trí

 • 13:30 - 18:30
 • Sân khấu chính

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 19:00 - 20:30
 • Sân khấu chính

Chương trình ca nhạc giải trí

 • 09:30 - 11:30
 • Phòng hội thảo

Hội thảo chuyên đề: Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

 • 13:30 - 15:30
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot

 • 13:30 - 18:30
 • Sân khấu chính

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 15:30 - 17:00
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Trình diễn ảo thuật

 • 17:30 - 18:30
 • Sân khấu chính

Cuộc thi thời trang siêu mẫu nhí

 • 18:30 - 19:00
 • Sân khấu chính

Đố vui có thưởng

 • 19:00 - 20:30
 • Sân khấu chính

Gameshow: Đầu bếp tài ba

 • 09:30 - 11:00
 • Sân khấu chính

Hội thảo chuyên đề: Sản phẩm Hữu cơ Co.op Organic

 • 10:00 - 12:00
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot

 • 13:00 - 17:00
 • Sảnh ngoài trời

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 14:30 - 16:00
 • Sân khấu chính

Chương trình giải trí: Xiếc, ảo thuật

 • 16:00 - 17:30
 • Sân khấu chính

Đố vui có thưởng

 • 16:30 - 18:00
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot

 • 18:30 - 21:00
 • Sân khấu chính

Gameshow nấu ăn