• 10:00 - 10:30
 • Bên ngoài nhà thi đấu

Diễu hành cùng Mascot

 • 16:30 - 18:30
 • Sân khấu chính

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 19:00 - 20:00
 • Sân khấu chính

Chương trình ca nhạc giải trí

 • 10:00 - 10:30
 • Sân khấu chính

Diễu hành cùng Mascot

 • 15:00 - 15:30
 • Sân khấu chính

Diễu hành cùng Mascot

 • 16:30 - 18:30
 • Sân khấu chính

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 18:00 - 18:30
 • Sân khấu chính

Diễu hành cùng Mascot

 • 19:00 - 20:00
 • Sân khấu chính

Chương trình ảo thuật và ca nhạc giải trí

 • 10:00 - 10:30
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot

 • 12:00 - 14:00
 • Sân khấu chính

Gameshow: Vào bếp cùng cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân

 • 15:00 - 15:30
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot

 • 16:00 - 18:30
 • Sân khấu chính

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 18:00 - 18:30
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot

 • 10:00 - 12:00
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot

 • 15:00 - 17:00
 • Sân khấu chính

Gameshow: Vào bếp cùng cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân

 • 16:00 - 18:30
 • Sảnh ngoài trời

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 • 16:30 - 18:00
 • Sảnh trong nhà và ngoài trời

Diễu hành cùng Mascot