Doanh nghiệp

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Fire Phoenix

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Fire Phoenix

Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị chỉ đạo: Ban quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM

Đơn vị chỉ đạo: Ban quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM

Thông tin doanh nghiệp
Liên hiệp HTX Mua bán TP HCM – Saigon Co.op

Liên hiệp HTX Mua bán TP HCM – Saigon Co.op

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco

Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH mỹ phẩm Thường Xuân – Oriflame

Công ty TNHH mỹ phẩm Thường Xuân – Oriflame

Thông tin doanh nghiệp
Công ty CP Bình Minh Himalaya

Công ty CP Bình Minh Himalaya

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH Một thành viên Tân Vương Cát

Công ty TNHH Một thành viên Tân Vương Cát

Thông tin doanh nghiệp
Nhà hàng món ngon Việt Nam

Nhà hàng món ngon Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH Organique Skincare Việt Nam

Công ty TNHH Organique Skincare Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phẩn Thực Phẩm và Nước Giải Khát Dona Newtower

Công ty cổ phẩn Thực Phẩm và Nước Giải Khát Dona Newtower

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH San Hà

Công ty TNHH San Hà

Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản – VISSAN

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản – VISSAN

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH Natural Rendez-Vous

Công ty TNHH Natural Rendez-Vous

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH Gemma

Công ty TNHH Gemma

Thông tin doanh nghiệp
Công Ty TNHH Phạm Tôn

Công Ty TNHH Phạm Tôn

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt

Công ty cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Nông sản Thực phẩm Xuân Phúc

Công ty TNHH MTV Nông sản Thực phẩm Xuân Phúc

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn

Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH Ba Huân

Công ty TNHH Ba Huân

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH DV và TM Mesa

Công ty TNHH DV và TM Mesa

Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần We Share

Công ty Cổ phần We Share

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phần dược phẩm Eco

Công ty cổ phần dược phẩm Eco

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Thông tin doanh nghiệp
Công Ty TNHH Botanical Cosmetic

Công Ty TNHH Botanical Cosmetic

Thông tin doanh nghiệp
Công Ty TNHH Thực Phẩm Ân Nam

Công Ty TNHH Thực Phẩm Ân Nam

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH 3F Viet Food

Công ty TNHH 3F Viet Food

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH TM Eurochem

Công ty TNHH TM Eurochem

Thông tin doanh nghiệp
Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc

Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc

Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ Phần Ong Mật Tiền Giang Honeyland

Công ty Cổ Phần Ong Mật Tiền Giang Honeyland

Thông tin doanh nghiệp
Công Ty TNHH sản xuất và thương mại Nguồn sống

Công Ty TNHH sản xuất và thương mại Nguồn sống

Thông tin doanh nghiệp
Thực phẩm chức năng Imexpharm

Thực phẩm chức năng Imexpharm

Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần HQGANO

Công ty Cổ phần HQGANO

Thông tin doanh nghiệp
Công Ty TNHH Thực Phẩm Nông Lâm

Công Ty TNHH Thực Phẩm Nông Lâm

Thông tin doanh nghiệp
LHD Food & Beverage Resources

LHD Food & Beverage Resources

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Saigontourist

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Saigontourist

Thông tin doanh nghiệp
Công Ty TNHH Rượu Thực Phẩm

Công Ty TNHH Rượu Thực Phẩm

Thông tin doanh nghiệp
Tập đoàn WIPRO UNZA

Tập đoàn WIPRO UNZA

Thông tin doanh nghiệp
Công Ty CP Thương mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Công Ty CP Thương mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre

Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH Greeox

Công ty TNHH Greeox

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH DV và TM Mesa – Cà phê Tamba

Công ty TNHH DV và TM Mesa – Cà phê Tamba

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phần Nhang Thiền

Công ty cổ phần Nhang Thiền

Thông tin doanh nghiệp
American Education Group (AEG)

American Education Group (AEG)

Thông tin doanh nghiệp