Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Saigontourist

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Saigontourist

Gian hàng: SVIP 18-69

http://saigon-tourist.com/

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Saigontourist hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán hàng miễn thuế, nhà hàng ăn uống, cung ứng hàng hóa, giặt ủi, Wash hàng công nghiệp, xe làm phòng, xe nhà hàng, xử lý nước sinh hoạt, thải cho khách sạn và cho thuê kho…

Sản phẩm dịch vụ chính

Xuất nhập khẩu, bán hàng miễn thuế, nhà hàng ăn uống, cung ứng hàng hóa, giặt ủi, Wash hàng công nghiệp, xe làm phòng, xe nhà hàng, xử lý nước sinh hoạt, thải cho khách sạn và cho thuê kho…

Tham khảo các doanh nghiệp khác: